Ann Palmnäs med sin första bok.
Den känslan! Att nå ett viktigt mål som passionssparare.

Ann Palmnäs, civilekonomen som föredrar ord. Och hittar på egna.

Ann Palmnäs, som skrivit världens allra första bok om passionssparande, arbetar med utvecklingsprocesser både som projektledare, föreläsare och som moderator. Hon älskar ord, språk, att tala, läsa, skriva och – lyssna.

Ann är civilekonom med inriktning medie- och kommunikations-vetenskap. Hon är uppvuxen i Kiruna, har bott i flera världsdelar och bor numera i Trollhättan där hon arbetar som verksamhetsledare för Position Väst, en företagsetablerings-service gemensam för 17 västsvenska kommuner.

Hon är gift, har två döttrar och hunden Ella, en Lagotto Romagnolo.

DET TURKOSA KUVERTET – Rikast vinner! är Anns debutbok.

Vi talar för mycket om pengar.

Ann ger ett exempel; ägarskiften i småföretag

– ”Jag har deltagit vid flera informationsinsatser riktade till egenföretagare, där man vill få dem att börja förbereda sin pension i god tid, så att de överlåter företaget till någon annan på ett bra sätt. Annars finns risken att företaget läggs ned och de anställda förlorar jobbet.

Vid sådana möten om ägarskiften har jag reflekterat över att arrangörerna pratar mycket om pengar, men nästan ingenting om vem personen bakom titeln är och vad företagaren ska göra sedan. Mycket hjärna, lite hjärta.

Många förvånas över att så många egenföretagare inte förbereder ägarskiftet i tid, utan istället riskerar både företaget och de anställdas framtid. Jag är inte förvånad, snarare övertygad om att en anledning är att de inte vet vilka de är när de hänger av sig kavajen för gott. Det skrämmer nog dem ännu mer.

Det finns naturligtvis människor i alla branscher och yrkesgruppen som känner igen sig i detta. Man arbetar hårt och väljer medvetet eller omedvetet att prioritera bort en hel del relationer och intressen. Det blir lätt så att relationer byggs upp runt eventuella barn och runt jobbet. När barnen flyttar hemifrån och när man senare slutar jobba, bryts kanske de relationerna. Detta fenomen är en folkhälsofråga eftersom det kan leda till stress, ohälsa och oönskad ensamhet. Då blir det så tydligt att pengar inte är allt.”

Bild på sedlar.