Ann Palmnäs ute på en av sina föreläsningar.

Föreläsning, workshop eller moderatorsinsats?

Ann är en van föreläsare och moderator.  Några olika förslag presenteras nedan, men föreläsningarnas omfattning och inriktning kan naturligtvis anpassas till de önskemål som din arbetsgrupp, styrelse, förening har liksom till syftet med er konferens.

Använd formuläret nedan eller hör av dig på info@turkosakuvertet.se för en första kontakt.

Kortare föreläsningar (upp till 30 minuter)

Ett frö kan sås genom ett kort och inspirerande föredrag om vikten av att relations- och passionsspara. En kort introduktion till detta sätt att tänka och agera följs av några exempel och en enklare övning som stimulerar till fortsatta samtal.

Det finns goda möjligheter att komplettera detta korta inslag med andra talare som tar upp exempelvis hälsofrågor, pensionssparande eller andra relaterade ämnen.

Varför inte arrangera ett panelsamtal där publiken får möjlighet att interagera genom att ställa frågor?

Föreläsning med eller utan workshop

En längre föreläsning ger åhörarna mer tid att låta budskapet sjunka in och fler tydliggörande exempel och verktyg kan presenteras.

Vid en workshop ges publiken tid att jobba enskilt eller i grupp med frågor som: Vad anser deltagarna vara viktigt för ett rikt liv? Vad hindrar oss från att göra det vi vill? Vilka målbilder växer fram? Vad händer med oss när vi trycker undan viktiga drömmar och idéer? Hur kommer man till skott med att ändra ett beteende? Vilka möjligheter öppnar sig efter livspusslet? Hur kan det orangea och det turkosa kuvertet komplettera varandra? Hur kan man i god tid förbereda sig för livet efter pensioneringen?

Moderator på er kommande konferens?

Ann har själv arrangerat många stora evenemang och konferenser och förstår därför värdet av en engagerad och påläst moderator. Som moderator håller hon varsamt och tydligt i den röda tråden och uppskattas för sin positiva och personliga ton.

Bland uppdragsgivarna kan nämnas Riksantikvarieämbetet, Svenska Taxiförbundet, Svenska Kyrkan, Högskolan Väst, Stads- och centrumutveckling i Kiruna och Västra Götalandsregionen. Läs mer på www.palmnas.se

Här kan du se en filmsnutt med Ann som moderator: Moderator Ann Palmnäs (länk till youtube)

Gör en bokningsförfrågan